S ponosom i zadovoljstvom obavještavamo naše korisnike, članove i sveukupnu javnost da su predstavnici LAG “Terra liburna” 16.02.2017. potpisali ugovor o dodjeli 8.943.096,33 kn od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Rezultat je to četveregodišnjeg nastojanja Terre liburna, jedinica lokalnih samouprava, nositelja OPG-a i civilnog sektora koji su zajedničkim naporima izradili Lokalnu akcijsku strategiju koja je bodovana na visoko 13.mjesto od 54 mogućih. Ona je rezultat svih koji su sudjelovali te im se ovdje zahvaljujemo.

Decentralizirana sredstva za područja hrvatskih LAG-ova financiraju se iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 iznose sa nezanemarivih 463.096.945,70 HRK. Uručenju ugovora prisutstvovali su predstavnici lag-ova, Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, pomoćnik ministra zadužen za Upravu za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju Krešimir Ivančić te ravnateljica APPRRR-a Matilda Copić.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je zagarantirao nazočnima da će poboljšati komunikaciju sa LAG-ovima jer isti imaju najvjerodostojnije informacije za pojedino područje te mogu reagirati na lokalnoj razini za što je iz Zagreba malo teže.

Idući koraci su izmjene Lokalne razvojne strategije Terre liburne sljedom promjene Pravilnika mjere 19, pripremanje za raspisivanje natječaja za tipove operacije 7.4.1 (korisnici jedinice lokalne samouprave i udruge – vrijednosti 70.000 eura) i T.O. 6.3.1 za male poljoprivrednike (do 15.000 eura), te rukovođenje projektima međugranične suradnje.

Stručni tim LAG-a “Terra liburna” zahvaljuje se još jednom predstavnicima lokalnih vlasti, civilnog sektora i malim poljoprivrednicima koji su prepoznali princip djelovanja “odozdola prema gore”.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.