Bribir, 12.05.2016.

Tijekom sastanka Koordinacije dogovorena je suradnja županijskih LAG-ova s Primorsko-goranskom županijom na izradi županijskog Programa ruralnog razvoja 2017-2020.

U Bribiru je 12. svibnja 2016. potpisan „Sporazum o suradnji LAG „Vinodol“ i LAG „Terra liburna“ za područje Općine Jelenje i Općine Čavle. LAG „Terra liburna“ je ovi sporazumom uspostavio trajnu suradnju s LAG-om „Vinodol“ u cilju razvoja ovih općina temeljenom na odrednicama ruralnog razvoja i LEADER/CLLD pristupa.  Općina Jelenje i Općina Čavle dio su mikroregije Grobničkog polja, doline Rječine i Grobničkih Alpi, no spadaju u dva različita LAG-a. Zbog ove specifičnosti potpisan je Sporazum kojim će se omogućiti bolju i uspješniju suradnju uključenih LAG-ova, a time i kvalitetniji  ruralni razvoj ovog područja sukladno njegovim specifičnim potrebama i mogućnostima, kao i provedbu Programa ruralnog razvoja Hrvatske 2014-2020 i provedbi Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova.
Predsjednica LAG-a “Terra liburna” je istaknula: “Iako smo administrativno podijelili Grobinštinu između dva LAG-a, cilj nam je zajednički raditi za integrirani razvoj ove prepoznatljive mikroregionalne cjeline, dalje jačati sinergiju među projektima potencijalnih korisnika i osnažiti  zajednicu za partnerski rad za opće dobro. Kroz izradu naših Lokalnih razvojnih strategija upoznali smo ograničenja koja imamo, ali i prepoznali niz prilika koje treba iskoristiti kako bi aktivirali dostupne prirodne, kulturne i financijske resurse u službi održivog razvoja.”
Sporazum je potpisan na sastanku Koordinacije LAG-ova Primorsko-goranske županije gdje je u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, dogovorena suradnja između 4 LAG-a i same PGŽ za izradu Programa ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije 2017-2020, provedbom kojeg će se omogućiti financiranje projektnih prijedloga koji nisu u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Na taj način će se osigurati cjeloviti pristup razvoju ruralnih područja naše županije, te omogućiti financiranje za korisnike iz više izvora za različite vrste projekata od važnosti za ruralnu zajednicu.
LAG-ovi na području cijele Republike Hrvatske će od 2017. godine imati na raspolaganju sredstva iz mjere 19 “LEADER/CLLD” nacionalnog Programa ruralnog razvoja iz kojih će, putem natječaja LAG-a, biti moguće dodjeljivati bespovratne potpore korisnicama s područja za potrebe projekata u poljoprivredi i ruralnom turizmu.

Picture1

Presjednica LAG „Terra liburna“  Anđela Cvjetković i predsjednik LAG „Vinodol” Ivica Jerčinović

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.