U Šmarju pri Kopru u petak 18.12.2015. 11 lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) potpisalo je sporazum o suradnji na integriranom razvoju ruralnog područja subregije koja obuhvaća područje Istre, Liburnije i liburnijskog zaleđa, Gorskog Kotara i talijanskog i slovenskog Krasa.

Lokalne akcijske grupe su udruge osnovane s ciljem pružanja podrške ruralnim regijama, a koje objedinjuju predstavnike malih i srednjih poduzeća, lokalne samouprave, neprofitne organizacije i druge dionike iz različitih sektora, koji se zajedno dogovaraju u cilju razvoja njihove regije i surađuju na izradi i provedbi Lokalne razvojne strategije.

_DSC9392 (Small)
U Hrvatskoj djeluje više od 50 LAG-ova koji provode tzv. LEADER pristup za poticanje sudioničke demokracije u kreiranju lokalnih razvojnih politika koristeći se CLLD metodologijom (eng. Community-led Local Development – Lokalni razvoj vođen zajednicom). Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim dionicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja, te potaknu provedbu kvalitetnih i održivih razvojnih projekata u cilju jačanja zajednice, provedbe kohezijskih politika i povećanja konkurentnosti.

Ciljevi ovog partnerstva su:
-zajedničko sudjelovanje na domaćim i međunarodnim projektima
-uključiti inovativne procese u lokalne aktivnosti i projekte,
-osiguravati koordinaciju među projektima koji se realiziraju na sporazumom obuhvaćenim područjima zbog racionaliziranja napora i resursa partnerskih organizacija s ciljem ostvarivanja multiplikacijskih međusektorskih učinaka  i kohezijskih učinaka
-uključiti se u umrežavanje i suradnju s domaćim i inozemnim organizacijama i institucijama,
-tražiti, povezivati i integrirano koristiti sredstava za provedbu lokalne razvojne strategije lokalnih akcijskih grupa iz različitih izvora financiranja,
-promicati i kreirati modele i alate za jačanje direktnih kratkih lanaca prodaje.

_DSC9418 (Small)_DSC9373 (Small)

Integralnost,  sektorska struktura i održivost su temeljne odrednice razvoja ruralnog prostora kako bi se postigla cjelovitost razvoja ruralnih područja radi diversifikacije ruralne ekonomije, depopulacije, starenja stanovništva, fosilizacije pejzaža te općenito sve lošijim socio-ekonomskim pokazateljima koji često čine ove prostore pasivnim i nepoželjnim za život. Identificiranjem i aktiviranjem lokalnih dionika s ciljem pokretanja razvoja svog ruralnog područja, pokrenute su lokalne akcijske grupe kao pokretači inovativnih i konstruktivnih lokalnih partnerstava koji čine dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Povezivanje i suradnja postojećih LAG-ova na području obuhvaćene subregije potrebna je u cilju daljnjeg razvoja i unapređenja rada samih LAG-ova i njihovih lokalnih zajednica, te educiranja za partnerski rad na zajedničkim ciljevima.

Lokalne akcijske grupe potpisnice Sporazuma o suradnji:
-LAG Terra liburna, Matulji
-LAG Gorski Kotar, Fužine
-LAG Vinodol, Bribir
-LAG Središnja Istra, Pazin
-LAG Istočna Istra, Labin
-LAG Južna Istra, Vodnjan
-LAG Sjeverna Istra, Novigrad
-LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Ilirska Bistrica, Slovenija
-LAS Krasa in Brkinov, Sežana, Slovenija
-LAS Istre, Koper, Slovenija
-GAL Carso, Trst, Italija

_DSC9404 (Small)

Nakon potpisivanja Sporazuma, na provom sastanku odabran je LAS Istra za koordinaciju zajedničkih sastanaka svih strana ovog Sporazuma te provedbu aktivnosti i projekata na godišnjoj razini.

Također odabrani su članovi Koordinacijskog tijela, koji se sastoji od jednog člana iz svakog LAG-a. Koordinacija LAG-ova održati će se minimalno dva puta godišnje.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.