LAG “Terra liburna” je u potrazi za novim članovima tima. Tražimo dva suradnika/suradnice na EU projektima, a detalje radnog mjesta možete pronaći u privitku.

Natječaj je otvoren do 04.05.2017., te se mole svi zainteresirani da prijave šalju isključivo digitalno na mail adrese: lag.terralibuna@gmail.com ili ured.lag.terraliburna@gmail.com.

Download (PDF, 461KB)

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.