Naziv: Lokalna akcijska grupa „Terra Liburna“
Naziv na engleskom j.: Local Action Group „Terra Liburna

Sjedište: Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
OIB: 83675924950
Registar udruga RH br.: 08003802 od 10.04.2013.

Broj osnivača: 31
Broj članica: 65

Područje: dva grada: Opatija i Kastav; 5 općina: Mošćenička Draga, Lovran, Matulji, Klana, Viškovo
Prostor: geostrateški izvanredan položaj zapadnog dijela Primorsko-goranske županije, a graniči sa Slovenijom, Istarskom županijom te Gradom Čabrom, Općinom Jelenje, Gradom Rijekom te Gradom Cresom.

Klima: spoj mediteranske i kontinentalne

Ukupno stanovništvo: 55.401
Ukupna površina: 419,4 km2
Gustoća stanovnika: 132,09 st/km2

Broj naselja: 71
Broj kućanstva: 20.772

Prosječna starost stanovnika: 43,4 godine

Broj poduzetnika: 1.858
Broj obrtnika: 1.536
Broj zaposlenih: 10.437
Broj nezaposlenih: 3.334

Ukupni prihodi: 5.951.678.186 HRK
Ukupni rashodi. 4.052.396.635 HRK
Dobit: 314.027.284 HRK
Gubitak: 1.462.087.157 HRK
Izdaci za razvoj bruto: 49.099.208 HRK

Ukupan izvoz: 1.103.639.000 HRK
Ukupan uvoz: 847.550.000 HRK

Geostrateški položaj: Spoj na Pan-europske koridore Vb i X
Blizina urbanih centara: Rijeka 14 km, Ljubljana 120 km, Zagreb 150 km, Milano 450 km, Beč 500 km, München 600km.
Blizina aerodroma: Rijeka 30 km, Trst 80 km, Pula 100 km, Ljubljana 120 km, Zagreb 160 km

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.