15171315_1227931757265879_2962035403189029097_n

 

Sa osnivačke skupštine koja se održala istodobno u Mošćeničkoj Dragi i Cresu gdje su budući članovi bili povezani telematskim putem.

Dana 21.11.2016 osnovan je LAGuR “Vela vrata”.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng: Fisheries local action group – FLAG) je kao i LAG “Terra liburna” spoj gospodarskog, javnog i civilnog sektora na određenom području koji kroz takvu suradnju potiče inovacije u ribarstvu i marikulturi i djelatnostima povezanim uz te gospodarsku grane.

Kako se “Terra liburna” primarno financira preko Programa ruralnog razvoja RH odnosno Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj tako će se “Vela vrata” financirati preko Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Osnovali smo se i sad sljedi postupak registracije udruge pri područnom uredu Ministarstva uprave nakon čega se odmah prijavljujemo na natječaj III.1 “Pripremna pomoć” , težak do 700.000 kn preko kojeg će biti moguće financirati izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR), pilot projekta za područje “Vela vrata”, ribarske studije i dakako tekuće troškove funkcioniranja ureda za narednih 6 mjeseci.

“Vela vrata” su osnovana za područje 5 jedinica lokalne samouprave (Grad Mali Lošinj, Grad Cres, Grad Opatija, Općina Mošćenička Draga i Općina Lovran), a nakon postupka prijave na natječaj pridružit će nam se još i Općina Matulji. Sjedište LAGuR-a je u gradu Cresu, a podružnice su u Lovranu i Malom Lošinju.

Osnivači iz javnog sektora redom su: Općina Mošćenička Draga, Općina Lovran, Grad Cres, Grad Mali Lošinj i Grad Opatija i Otra d.o.o.

Osnivači iz gospodarskog sektora redom su : ribarski obrt Lisica, ribar Željko Galović, profesionalni ribar Alfred Saganić, rivar Valter Cergolj, E i Rem obrt, Orada Adriatic d.o.o., Kokot obrt za ribarstvo i usluge, Škojić – obrt za ribarstvo.

Osnivači iz civilnog sektora redom su: Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora, JK “Reful” iz Cresa, Ekomuzej Mošćenička Draga dok je SRK “Rak” iz Martinšćice u članstvu.

Na osnivačkoj skupštini je odlučeno da će predsjednik LAGuR-a biti gradonačelnik Grada Cres Kristijan Jurjako, a voditeljica na volonterskoj bazi gospođa Anđela Cvjetković.

U upravnom odboru su izabrani predsjednik odbora Kristijan Jurjako, a članovi su  v.d. gradonačelnika Malog Lošinja Ana Kučić, načelnik Lovrana Alan Sanković, Robert Mohović iz Ekomuzeja Mošćenička Draga, Đildo Damjanjević iz obrta Škojić, Sandra Maglov iz Orada Adriatic d.o.o., ribar Valter Cergolj, Eduard Galović iz EiRem obrta te Jelena Basta iz Plavog svijeta.

Upravni odbor ima 9 članova gdje nijedan sektor nije zastupljen sa preko 49% sljedeći naputke Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

 

“Vela vrata” će jednog dana imati na raspolaganju do 20 miliona kuna kako bi se decentralizirano provodili natječaju za područje LAGuRa-a i financirali određena oprema, alati, nadogradnje i preinake na plovilima te inovativni procesi proizvodnje i trženja ribljih i marikulturnih proizvoda na lokalnom tržištu.

 

Tako su “Vela vrata” nazvana po kanalu koji razdvaja liburnijsko kopno od cresko-lošinjskog arhipelaga postali čimbenik koji ujedinjuje.

 

tekst: Mario Zaccaria, tajnik LAG “Terra liburna”

 

 

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.