U privremenom operativnom uredu LAG-a u Rukavcu, u ponedjeljak 23. veljače 2015. g., održana je zajednička sjednica Upravnog i Nadzornog odbora. Prisutnima su predsjednica i tajnik podastrijeli izvješća o svom radu u 2014. godini, te je predstavljen završni računza 2014. godinu koji je Nadzorni odbor usvojio. Upravni odbor je donio potrebne odluke za daljnje funkcioniranje LAG-a, a najveći se naglasak stavio na Program rada LAG-a za 2015. godinu.

10397127_840012562724469_768573825940448466_o   11018906_840012566057802_563559960169909725_o

Prioritet LAG-a u 2015. godini je kandidiranje na natječaj za mjeru 19.1 Programa ruralnog razvoja u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije, te provedba već započetih programa LAG-a: AGRO DIRECT i “Mini poljoprivreda” za jačanje poljoprivredne proizvodnje, educiranje proizvođača, animiranje mladih na bavljenje mini boutique proizvodnjom, te jačanje kratkih lanaca direktne prodaje, a kao temeljnu okosnicu rada LAG vidi provedbu programa “RuralTour TERRA LIBURNA” koji za cijelo područje predlaže inovativni model upravljanja i kreiranje mirkoturističke regije Terra liburna, zasnovane na objedinjavanju zajedničkih snaga, racionalizaciji napora i resursa kroz organiziranje DMO-a i modernu promociju s posebnim iskorakom u e-marketingu za cijelo područje LAG-a.

Upravni odbro je također donio odluku o priključenju Općine Jelenje, temeljem njihove odluke od 17. veljače 2015., te će LAG na idućoj sjednici Skupštine morati donijeti odluku o promjeni Statuta u smislu područja djelovanja. LAG “Terra liburna” sada obuhvaća 8 jedinica lokalne samouprave, te nešto više od 60.000 stanovnika što ga čini jednim od mnogoljudnijih LAG-ova u Hrvatskoj. LAG će uskoro javnim pozivom pozvati predstavnike gospodarskog i civilnog sektora s područja Jelenja da se priključe članstvu kako bi ojačali i njihovo područje, te se temeljito pripremili za izradu nove Lokalne razvojne strategije.

Izvješće o radu LAG-a 2014.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.