Odlukom Upravnog odbora LAG-a “Terra liburna” od  dana 19. ožujka 2020. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. Predmetna izmjena Natječaja objavljuje se 31. ožujka 2020. godine.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave sa 31. ožujka 2020. na 15. svibnja 2020. godine, te se u tekstu Natječaja mijenja adresa za slanje projektnih prijava i prigovora.

Sve prijave koje se šalju zaključno sa 31. ožujkom 2020. šalju se na adresu LAG “Terra liburna”, Rukavac 61A, Matulji, dok sve prijave koje se šalju od 01. travnja 2020. godine se šalju na adresu LAG “Terra liburna”, Furićevo 38A, Viškovo.

Izmjenjeni tekst Natječaja pogledajte ovdje.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.