Upravni odbor LAG-a „Terra liburna“ donio je Odluke o odabiru projekata za projektne prijave pristigle na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. , a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja.

LAG Natječaj otvoren je 01. listopada 2018. godine, te je na raspolaganju bilo 2.732.816,94 HRK, odnosno 365.115,56 EUR, sa najnižom ukupnom vrijednosti projekta i javne potpore od 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosila 70.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Na LAG Natječaj je pristiglo sedam projektnih prijava, te je šestero nositelja projekata nakon administrativne kontole i ocjenivanja zadovoljilo sve uvjete propisane LAG Natječajem, dok je jedan nositelj projekta odustao od prijave.

Na 25. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Terra liburna“, održanoj 20. prosinca 2018. godine u Rukavcu, odlučeno je da se za svih šest nositelja projekata donose Odluke o odabiru projekta, čime je dodijeljeno sveukupno 2.319.540,70 HRK.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG „Terra liburna“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

 

LAG „Terra liburna“ čestita svima nositeljima projekata, te im želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

 

KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH NOSITELJA PROJEKATA:

Download (PDF, 207KB)

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.