U Matuljima, 11. studenog 2019. godine

 

LAG „Terra liburna“ za LAG Natječaj za tip operacije 1.2.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja, otvorenog 29. travnja 2019. godine, na raspolaganju je imao 1.234.992,00 HRK, odnosno dovoljno sredstava za jedanaest potpora u iznosu od 111.450,00 HRK.

Na Natječaj se prijavilo šest nositelja projekata, koji su nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljili sve uvjete propisane Natječajem. Na 30. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Terra liburna“, održanoj 10. listopada 2019. godine u Rukavcu, odlučeno je da se za svih šest nositelja projekata donose Odluke o odabiru projekta.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG „Terra liburna“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG „Terra liburna“ čestita svima nositeljima projekata, te im želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

 

KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH NOSITELJA PROJEKATA:

Download (PDF, 205KB)

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.