Obaviještavamo Vas će tip operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladno tipu operacije 6.3.1. na nacionalnoj razini, molimo da proučite pravilnik i tekst natječaja jer će lag pravilnik i natječaj biti slični) biti objavljen u utorak 03.04.2018.

Nakon objave će slijediti 15 dana u kojima se NE SMIJE slati dokumentacija jer se neće zaprimati sve do 17.04.2018. te će se zaprimati sve do 17.05.2018.

Ovim putem ukratko obaviještavamo da smo za tip operacije 1.2.1. predvidjeli 9 projekata u kojem se može prijaviti maksimalno 15.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti) investicije.

Molimo zainteresirane prijavitelje da prouče Pravilnik, tekst natječaja i popratnu dokumentaciju, iako će LAG objaviti na svojim web stranicama vlastiti pravilnik i tekst natječaja azjedno sa popratnim sadržajem.

Odmah nakon objave natječaja, u 15 dana u kojima NE ZAPRIMAMO DOKUMENTACIJU, LAG će organizirati tri radionice na području Lovrana, Opatije i Viškova za koje će te dobiti obavijesti o lokaciji i terminu.

Za kraj, molimo potencijalne prijavitelje da naprave račun na AGRONET-u jer će se putem te aplikacije izvršavati Zahtjev za isplatu. Isto tako, molimo Vas da u Savjetodavnoj službi u Čavlima* zatražite potvrdu o ekonomskoj veličini jer u ovaj poziv dolaze samo poljoprivredna gospodarstva i obrti ekonomske veličine između 2000 i 7999 eura. Oni koji nemaju dovoljnu ekonomsku veličinu mogu se informirati na mjerama Programa ruralnog razvoja PGŽ, oni koji prelaze 7999 eura veličine mogu čekati objavu LAG tipa operacije 1.1.1. koji je sukladan nacionalnoj 4.1.1. ” “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Molimo Vas da ovu obavijest prosljedite na Vašim web stranicama, FB grupama i mailing listama.

Hvala na razumjevanju,

Lokalna akcijska grupa “Terra liburna”
Rukavac 61A
51 211 Matulji
www.terra-liburna.hr
www.facebook.com/LagTerraLiburna
(+385) 099 474 2494

*
Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica (zaštita bilja)
Trg Hrvatskih branitelja 1, PP 40, 51219 Čavle
Primorsko-goranska
TEL: 051/274-569
FAX: 051/274-569
MOBITEL: 091/4882-790
E-MAIL: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.