Sudjelovanje na međunarodnom forumu LAG-ova i konferenciji “Pametna sela za zelenu, digitalnu i otpornu europu”

U razdoblju od 30.9. do 2.10.2021.g. predstavnici LAG-a sudjelovali su na Međunarodnom forumu LAG-ova i Konferenciji “Pametna sela za zelenu, digitalnu i otpornu Europu” koji su se održali u Sloveniji u regiji Posavje, a organizator je bio Ured Franca Bogoviča, zastupnika u Europskom parlamentu (SLS/EPP), Društvo za razvoj slovenskega podeželja, te LEADER mreža Hrvatske, a domaćin je bio LAG Posavje.

Međunarodna konferencija održana je u petak, 1. listopada 2021. godine u dvorcu Rajhenburg u Brestanici, a sudionici LAG foruma su konferenciju pratili digitalnim putem iz Krškog. Konferencija je predstavljena kao jedan od glavnih događaja povodom slovenskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Uz navedeno, u četvrtak i subotu (30.9. i 2.10.2021.g.) održan je Međunarodni forum LAG-ova u Krškom koji je nadopunio osnovnu temu konferencije – Pametna sela. Ova dva dana organizirali su LAG Posavje, Općina Krško, ELARD – Europska udruga LEADER za ruralni razvoj, LEADER mreža Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane i Slovenska nacionalna ruralna mreža.

Prvog dana foruma održana je radionica na temu „Smart villages and the bottom up approach“ dok je u večernjim satima održana svečanost povodom obilježavanja 30 godina LEADER-a. Glavni zaključci radionice temeljeni su na važnosti CLLD-a kao ključnog mehanizma za pametan razvoj zajednice. Istaknuto je kako postoji opasnost prevelikog broja različitih i nepovezanih mehanizama potpore koji bi zapravo mogli biti objedinjeni kroz CLLD. Također, istaknuto je kako su za kvalitetnu provedbu CLLD-a i razvoja pametnih zajednica nužni veće razumijevanje upravljačkih tijela te veća financijska sredstva koja bi trebala biti osigurana kroz više-fondovski pristup financiranja, u okviru, ali i izvan Kohezijskog fonda (naveden je primjer LAG-ova koji provode dio Fonda za oporavak i otpornost). Zaključak radne skupine utemeljen je na preporukama dokumenta „Opinion of the European Committee of the Regions“ (2020/C 39/05), a posebice na predloženoj obvezi povećanja minimalnog udjela za CLLD od 8%  te obvezi preuzimanja više fondovskog financiranja CLLD-a u svim regijama EU-a.

Drugoga dana boravka u Sloveniji odvijala se međunarodna konferencija “”Pametna sela za zelenu, digitalnu i otpornu Europu” u dvorcu Rajhenburg u Brestanici. Jutarnji je termin bio rezerviran za politički panel na temu pametnih sela u EU i Sloveniji dok se u popodnevnim satima održao stručni panel sa primjerima dobre prakse u području digitalizacije raznih ekonomskih i društvenih područja. Od 17.30h do 22.00h održan je studijski posjet dvama primjerima dobre prakse čiji su razvojni projekti financirani kroz natječaje lokalnog LAG-a koristeći više-fondovski pristup – Dvorcu Rajhenburg i Vinskom podrumu Krško.

Treći dan boravka bio je namijenjen nastavku Međunarodnog foruma tijekom kojeg su u jutarnjim satima predstavljeni primjeri dobre prakse u području razvoja pametnih sela. Prve su gostovale predstavnice iz Finske koje su predstavile proces pametnog razvoja vlastitog sela Raudanmaa. Predstavnice su među ostalim istaknule kako su od 2010.g. do 2021.g. provele projekte pokretanja zadruge za vodoopskrbu, razvoj optičke mreže, razvoj društvene dvorane pametnog sela te razvoja seoske zadruge. Osim predstavnica iz Finske, svoje su projekte predstavili i predstavnici Zelene energetske zadruge Križevci koji su do danas osnovali zadrugu koja trenutno broji 11 članova (građana) koji su zajedno uložili u izradu solarnog krova na dvjema javnim zgradama u Križevcima. Izazov za obje organizacije bio je otežan proces uključivanja građana te slabo razumijevanje i podrška upravljačkih tijela.

Po završetku formalnog dijela održan je studijski posjet društvenom planinarskom domu (Tončkov dom) na Lisci, Sevnica nad kojim je vlasništvo i upravljanje preuzela Općina Sevnica koja je uz višefondovski pristup lokalnog LAG-a u nekoliko razvojnih faza uspjela u potpunosti obnoviti objekt te lokalnom stanovništvu i posjetiteljima ponuditi sadržaje (restoran, smještaj, edukaciju, outdoor aktivnosti i dr.)

Predhodni Prvi sastanak radne skupine za izradu Strategije LAG-a

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.