Studijski posjet LAG-a Ziemia Bielska iz Poljske

U srijedu, 12. lipnja 2024., imali smo priliku ugostiti djelatnike LAG Ziemia Bielska iz Poljske, te ih upoznati s bogatom prirodnom, kulturnom i gastronomskom baštinom na području LAG-a Terra liburna.

Itinerar se sastojao od posjeta sljedećim lokacijama:

  1. Kuća halubajskega zvončara, gdje su se posjetitelji nakon vođenog obilaska imali prilike čuti o uspješno provedenim LEADER projektima na području LAG-a Terra liburna u izlaganju predsjednice Anđele Cvjetković;
  2. Hram okusa – AgRuLogic Company, trenutno jedina tvornica za preradu puževa u Hrvatskoj, u sklopu koje je održana prezentacija i degustacija puževa koji se sve više cijene kao delicija te predstavljaju iskorak u gastronomskoj ponudi na Kvarneru, a i šire; te
  3. OPG Maćuki gdje je nositeljica Patricia Rumac posjetiteljima prezentirala rad na tradicionalnom gospodarstvu, ruralni način života, očuvanje izvornih krajolika i održala degustaciju sortnih vina uz zakusku.

LAG Terra liburna održava brojne suradnje s europskim LAG-ovima te se nadamo da ćemo uskoro imati priliku ponovno ugostiti, ali i posjetiti, LAG-ove u inozemstvu.

Predhodni Jazz na njivah – zvuci jazza uz kapljicu autohtone jarbole

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.