Potpisan ugovor za projekt ZeleNatura

U Kući Europske Unije u Ljubljani svečano je potpisan ugovor za projekt ZeleNatura, financiran sredstvima Europske unije kroz program Interreg. Potpisivanju je prisustvovala delegacija Grada Kastva na čelu s gradonačelnikom Grada Kastva, Matejem Mostarcem, kao i predstavnici nadležnih hrvatskih i slovenskih ministarstava, te Zajedničkog tajništva programa Interreg Slovenija-Hrvatska.

Projekt je prijavljen u suradnji sa slovenskim općinama Kopar i Izola, lokalnom akcijskom grupom Terra Liburna, Biotehničkim fakultetom iz Ljubljane i Agronomskim fakultetom iz Zagreba, a s ciljem uređenja i opremanja perivoja Malinica-Žudika, postavljanje mjernih instrumenata i digitalnih alata za praćenje kvalitete i temperature zraka, izrade strateških dokumenata za planiranje i upravljanje zelenom infrastrukturom, izrade registra zelene infrastrukture, radionica na temu okoliša, urbanih vrtova i održivog razvoja namijenjene vrtićima, školama i građanima, te razmjene građana između Kastva, Kopra i Izole.

Projekt je vrijedan 2.088.912,19 EUR, a planirano trajanje je 30 mjeseci. Grad Kastav ovime postaje predvodnik u planiranju i razvoju zelene infrastrukture.

 

Izvor: Grad Kastav

Predhodni Mini Smart Village Hackathon by LAG Terra liburna@Smart City Summit 2024

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.