OTVOREN LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.2.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ SUKLADAN TO 6.3.1.  IZ PRR

LAG “TERRA LIBURNA” DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

 

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“  objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a “Terra liburna” za razdoblje 2014.-2020.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 165.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura, s intenzitetom potpore 100%. Natječaj je namjenjen malim gospodastvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Terra liburna“, što uključuje gradove Kastav i Opatiju, te općine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u uredu LAG-a (Rukavac 61A, Matulji) održavat će se individualne konzultacije, s prethodnom najavom. Na e-mail LAG-a ured.lag.terraliburna@gmail.com potencijalni prijavitelji mogu  postavljati pitanja za navedeni Natječaj, te će postavljena pitanja sa odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a www.terra-liburna.hr .

Stručna služba LAG-a održat će jednu (1) informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

 • 06. svibnja 2019. godine u Rukavcu (ured LAG-a “Terra liburna”, Rukavac 61A, Matulji) s početkom u 16 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za TO 1.2.1. traje od 13. svibnja do 13. lipnja 2019. godine.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

______________________________________________________________________________________________________________

LAG “Terra liburna” 08. svibnja 2019. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Izmjene se vrše u Obrascu B. Poslovni plan – tablični dio, zbog tehničke pogreške.

Izmjenjeni Obrazac B. Natječaja nalazi se u prilogu.

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio_V2_LAG_TL

______________________________________________________________________________________________________________

TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

 1. Obrazac A. Prijavni obrazac_LAG TL
 2. Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio_LAG TL
 3. Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio_LAG TL
 4. Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća_LAG TL
 5. Obrazac D. FADN kalkulator_LAG TL

PRILOZI:

 1. Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta_LAG TL
 2. Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom 1. Ugovora o EU_LAG TL
 3. Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća_LAG TL
 4. Prilog IV. – Pojašnjenje kriterija odabira projekata_LAG TL
 5. Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na Natječajima LAG-a “Terra liburna”_LAG TL
 6. Prilog VI. Izjava o bespovratnim sredstvima_LAG TL
 7. Prilog VII. Izjava o nepostojanju/postojanju sukoba interesa_LAG TL
 8. Prilog VIII. Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu_LAG TL

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.