Nadzorni odbor LAG-a “Terra liburna”

NAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA IMENOVANI PREDSTAVNIK

 

NAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ZAMJENSKOG ČLANA NADZORNOG ODBORA IMENOVANI PREDSTAVNIK

 

Općina Viškovo

Robert Simčić

 

Udruga proizvođača grozja i vina Jarbola

Franko Ružić

Općina Klana

Željka Šarčević Grgić Grad Opatija

Biserka Čerina Barić

OPG Ćulumović Iva

Iva Ćulumović OPG Vučemilović Jadranka

Jadranka Vučemilović

Udruga Domoljub 1909

Marijana Kalčić Udruga za promicanje inkluzije – podružnica Kastav

Zorina Pinoza Kukurin