Upravni odbor LAG-a je 17.03.2021. godine donio odluke o odabiru ukupno osam projekata prijavljenih na natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odabrani projekti su ukupne vrijednosti 2,7 milijuna kuna. Sve odluke su sa 19.04.2021. postale pravomoćne, a rang lista je dostupna u nastavku.

Svi prijavitelji su prošli prvi korak administrativne provjere kod naše stručne službe, a sada se dokumentacija unosi u sustav Agronet i čeka se konačna odluka APPRRR-a. Među prijaviteljima su Općina Matulji koja će opremiti dječje igralište dječjeg vrtića Jušići, Općina Klana će iz ovih sredstava kroz dva projekta zamijeniti stolariju društvenog doma i izgraditi novo dječje igralište, a Općina Mošćenička draga će financirati uređenje dijela trga povijesne urbane jezgre. DVD Učka je prijavio dogradnju vatrogasnog doma, DVD Halubjan je predvideo ulaganje u naprednu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i i elektro-energetsku opremu, Dječji vrtić Viškovo je prijavio projekt uređenja i opremanja okoliša vrtića, a KD Jelen izgradnju novog dječjeg igrališta u Lukežima.

Projekti su odabrani u okviru podmjere 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. putem natječaja LAG-a Terra liburna, a ukoliko prođu drugi dio administrativne kontrole biti će financirani iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.