LAG Terra liburna jedan je od 54 lokalne akcijske grupe u Hrvatskoj kojima su dodijeljena sredstva za provedbu lokalnih razvojnih strategija. Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG-u je dodijeljeno 8.943.096,33 kuna za provedbu podmjere  19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« iz Programa ruralnog razvoja HR 2014. – 2020., a sredstva su  namijenjena za financiranje projekata naših članova i dionika s područja LAG-a do 2020. godine.

U nastavku možete pročitati Lokalnu razvojnu strategiju 2014. – 2020., zajedno s dodacima, u kojoj možete pročitati o viziji razvoja našeg područja, te o mogućnostima financiranja projektnih ideja.

Download (PDF, 1.3MB)

Download (PDF, 19.38MB)

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.