S ponosom Vas obaviještavamo da je Uprava za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede dodijelila 565.920,00 kn Lokalnoj akcijskog grupi u Ribarstvu “Vela vrata” u sklopu mjere III.1.”Pripremna potpora”.

Sredstva će služiti za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, realizaciju pilot-projekta i uspostavu ureda LAGuR-a.

Ogroman je to uspijeh s obzirom da je stručna služba LAG-a”Terra liburna” preuzela volonterski teret za uspostavom LAGuR-a jer nam je to u duhu LEADER-CLLD pristupa.

Ovom prigodom zahvaljujemo Gradu Cres, Gradu Mali Lošinj, Gradu Opatiji, Općini Mošćenička Draga i Općini Lovran na podršci i pristupanju ribarstvenom području. Sigurni smo da ćemo zajedničkim naporima poboljšati situaciju stanovnicima koji žive od mora.

Zahvaljujemo se ribarima koji su prepoznali priliku kako za područje tako i za sebe. Želimo Vam zahvaliti poimence: to su gospoda Edi i Valter Cergolj, Eduard i Željko Galović, Alfred Saganić, Nikola Franković i Đildo Damjanjević. Tvrtke predstavljaju OTRA d.o.o. i ORADA ADRIATIC d.o.o.

I na kraju krajeva predstavnici civilnog društva: SRD “Parangal” iz Cresa, udruga Ruta – grupa za kvalitetniji život na otoku Cresu, Ekomuzej Mošćenička Draga, PLAVI SVIJET – Institut za istraživanje i zaštitu mora, JRK “Reful” sa Cresa i SRK “RAK” iz Martinšćice.

Bez Vas svega ovoga ne bi ni bilo.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.