U četvrtak, 5. svibnja u Kutini održana je radionica LEADER mreže Hrvatske u svrhu pripreme prijava na natječaj za provedbu LEADER mjere 19.2. Programa ruralnog razvoja te  izborna Skupština na kojoj je u Upravni odbor Mreže među 12 članova izabrana redsjednica LAG-a  “Terra liburna”, Anđela Cvjetković .

LAG “Terra liburna” predložen je od strane radnog predsjedništva za predstavnika primorske Hrvatske u Upravnom odboru LEADER mreže , a prilikom kandidature predsjedništvo se vodilo dosadašnjim postignućima LAG-a u promicanju ciljeva LEADER mreže u javnosti i ostvarenju istih na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Zadatak Upravnog odbora LEADER mreže Hrvatske je u naredne dvije godine aktivno raditi na ostvarenju ciljeva definiranih Strateškim planom Mreže za razdoblje 2015-2018:

1. Jačanje kapaciteta i vidljivosti aktivnosti LAG-ova i njihovih lokalnih zajednica za implementaciju načela i programa LEADER-a / CLLD-a radi ostvarivanja uspješnog lokalnog gospodarskog i sveukupnog razvoja.

2. Jačanje kapaciteta za kreiranja, provedbe i praćenja/vrednovanja politika razvoja ruralnih područja i njegovih razvojnih dionika u svrhu razvoja demokratizacije društva u cjelini i povećanju utjecaja LAG-ova

3. Jačanje međusektorske suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini između organizacija civilnog društva i drugih razvojnih dionika u svrhu razvoja ruralnih područja

4. Unaprjeđenje rada LMH kao potporne organizacije usmjerene povećanju uspješnosti LAG-ova RH i i drugih nositelja lokalnog razvoja

 

DSCN0643

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.