Djelatnici LAG-a “Terra liburna” sudjelovali su od 21. do 24. kolovoza 2019. godine na radionici „Provedba LEADER/CLLD-a u okviru PRR 2014.-2020. – razmjena iskustava u provedbi LRS”, čiji su organizatori bili LAG „Bura“ i FLAG „Tri mora“ u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske.

Radionica je bila namijenjena LAG-ovima, članovima LEADER mreže Hrvatske, s naglaskom na sljedeće teme:

  • razmjena iskustava u pripremi i provedbi LAG natječaja i izmjena LRSR (TO LRS sukladni TO 6.3.1, 4.1.1, 4.2.1, 7.4.1 PRR RH),
  • primjeri dobre prakse potpore i suradnje lokalnih akcijskih grupa sa lokalnim razvojnim dionicima u provedbi LRS, održivo korištenje prirodnih resursa za razvoj LAG područja
  • prilagodba poslovanja lokalnih akcijskih grupa novoj zakonskoj regulativi ui Republici Hrvatskoj

Sudionici radionice međusobno su razmijenili primjere dobre prakse potpore i suradnje lokalnih akcijskih grupa s lokalnim razvojnim dionicima u provedbi lokalnih razvojnih strategija te su raspravljali o održivom korištenju prirodnih resursa za razvoj LAG područja. Sudionici su se upoznali s prilagodbama poslovanja lokalnih akcijskih grupa novoj zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.