Stručno osoblje LAG “Terra liburna” je od 31.08. do 02.09.2017. prisutstvovalo na radionici izmjena Lokalne razvojne strategije i pokretanje natječaja na LAG razini u organizaciji LEADER Mreže Hrvatska (LMH), LAG Zeleni bregi, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Izmjene u pravilnicima mjere 19 Ruralnog razvoja RH, točnije podmjera 19.2,19.3. i 19.4., stvorile su potrebu da se lokalne razvojne strategije svih lagova usklade sa pravilnicima te da se dodatne financijske alokacije usklade sa mjerama koje su lag-ovi predvidjeli za svoja područja.

Marija Kuljerić, voditeljica LAG MaretaMarija Kuljerić, voditeljica LAG Mareta objašnjava djelatnicima LAG-ova nužne izmjene lokalnih razvojnih strategija.

Bojana Krstinić Markotić, tajnik LMH-a objašnjava zašto se statuti moraju usklađivati.

Izmjene gore navedenih pravilnika su stvorile potrebu za izmjenama u statutu LAG-ova, koje moraju biti u sukladnosti s odredbama Uredbe 1303/2013 i 240/2014 EU. Naime, većina LAG-ova mora predvidjeti korištenje europskih fondova pod djelatnosti i figuru zamjenskog člana za Upravni odbor LAG-a kako bi se izbjegao sukob interesa kod zaprimanja prijave za natječaje, evaluaciju projekta te dodjelu sredstva.

Predstavnik APPRRR,a gospodin Ivo Dolić je predstavio obrazac izmjena LRS-ova, smjernice za provedbu LAG natječaja. Svaki lagovski natječaj smije biti objavljen tek nakon što je ista mjera objavljena na nacionalnoj razini. Lagovi moraju predvidjeti pravilnik i proceduru objave natječaja, zaprimanje natječajne dokumentacije i objave rezultata od trenutačnih do konačnih. Ovo sve je potrebno kako bi se stručno osoblje lagova zaštitilo od sukoba interesa ili eventualnih optužbi da se nekome dodjeljuju sredstva po drugačijim parametrima od principa trasparentnosti.

U zadnji tren je stigao i voditelj Zadruge za etično financiranje, Goran Jeras koji je objasnio lagovima trenutnu poziciju u kojoj se nalazi zadruga u vezi sa HNB-om. Siguran je da će HNB izdati licencu Etičnoj banci te da će lagovi moći predfinancirati svoje projekte kao članovi preko ZEF-a.

Da ne bude sve na zatvorenom potrudio seLAG Zeleni Bregi sa voditeljicom Elizabetom Škorčec.

Prisutni su se mogli osvjedočiti primjerom selektivnog oblika turizma na području LAG-a Zeleni bregi. Organiziran je terenski obilazak u okviru terenskog obilaska biti će provedena interaktivna radionica na temu: „Održivo korištenje prirodne resursne osnove za jačanje gospodarskog razvoja i zapošljavanje, putem implementacije LRS 2014-2020“.

LAG Zeleni Bregi je lagovcima predstavio djelovanje adrenalinskog parka Party Land što je izazvalo oduševljenje kod prisutnih jer se turizam u tom djelu Zagorske županije pokazao jako razvijenim i kvalitetnim od ponude do osoblja koje je bilo jako ljubazno i u hotelu Jezerćica kao i adrenalinskom parku. Tako su prisutni mogli vidjeti kako izgleda Paintball i vožnja Go Carta i gastronomskoj ponudi od domaće hrane.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.