1. LAG NATJEČAJ ZA TO 1.2.1.

LAG NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 1.2.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ SUKLADAN TO 6.3.1. IZ PRR

LAG TERRA LIBURNA DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

 

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“  objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. iz  LRS „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Terra liburna“ za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 135.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura, s intenzitetom potpore 100%. Natječaj je namjenjen malim gospodastvima koja imaju sjedište/prebivalište na podučju LAG-a „Terra liburna“, što uključuje gradove Kastav i Opatiju, te općine Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo.

Cilj Natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasniju proizvodnju.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u uredu LAG-a (Rukavac 61A, Matulji) održavat će se individualne konzultacije, s prethodnom najavom. Na e-mail LAG-a ured.lag.terraliburna@gmail.com potencijalni prijavitelji mogu do 16. svibnja 2018. postavljati pitanja za navedeni Natječaj, te će postavljena pitanja sa odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a www.terra-liburna.hr .

Stručna služba LAG-a održat će tri (3) informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje, koje će se održavati sukladno sljedećem rasporedu:

  • 05. travnja 2018. u Dražicama (Dom kulture Dražice, Dražičkih boraca 54, Jelenje) s počekom u 15 sati
  • 06. travnja 2018. u Rukavcu (ured LAG-a „Terra liburna“, Rukavac 61A) s početkom u 15 sati
  • 10. travnja 2018. u Lignju (Društveni dom Liganj, Liganj 42) s početkom u 18 sati

Podnošenje prijava na Natječaj za TO 1.2.1. traje od 17. travnja do 17. svibnja 2018. godine.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

LAG “Terra liburna” 16. travnja 2018. vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Izmjene se vrše u tekstu Natječaja, gdje se izmjenje rok za moguća pitanja i odgovore koji se mogu uputiti stručnoj službi LAG-a, koji je, nakon izmjena, pretposljednji dan prije završetka prijave projekata. Ovom izmjenom Natječaja, uveden je novi prilog natječajnoj dokumentaciji, Prilog IX. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka, kojom prijavitelj daje suglasnost da LAG koristi osobne podatke sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Sukladno tome, nastale su izmjene u Prilogu I. Natječajna dokumentacija, gdje je dodatno pojašnjenje korisnicima za novi prilog natječajne dokumentacije.

Izmjenjeni tekst Natječaja i izmjenjeni prilozi Natječaja nalaze se u prilogu.

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:

IZMJENJENI PRILOZI:

Arhivirano

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

Arhivirano

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.