Program rada LAG-a za 2018. g.Aneks ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u

Program rada LAG-a za 2018. g. Sporazum o suradnji na zaštiti Brsečkog češnjaka

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.