Europska Komisija je 27.11.2020. pozdravila politički dogovor između Europskog parlamenta i država članica EU-a u Vijeću o pravilima za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) u prijelaznom razdoblju 2021. – 2022. Ta se pravila temelje na načelu kontinuiteta aktualnih pravila ZPP-a, ali uključuju i nove elemente kojima se olakšava prijelaz. Dogovorom je predviđena i integracija sredstava Europskog instrumenta za oporavak (ERI) u Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) kako bi se poljoprivrednim i ruralnim područjima omogućio oporavak od krize uzrokovane koronavirusom i povećala njihova otpornost.
Nacionalna dodijeljena sredstva u prijelaznom razdoblju odgovarat će sredstvima dogovorenima za višenacionalni financijski okvir 2021. – 2027. U međuvremenu Komisija nastavlja podupirati napore za što bržu finalizaciju dogovora o sljedećem višegodišnjem proračunu i instrumentu NextGenerationEU kako bi svi novi programi mogli započeti 1. siječnja 2021.
Osim toga, za prijelazno razdoblje 2021. – 2022. države članice imat će na raspolaganju europska sredstva za oporavak namijenjena ruralnom razvoju (EPFRR) u iznosu od 7,5 milijardi eura. Ta bi se sredstva trebala upotrijebiti za ublažavanje posljedica pandemije te za zeleni i digitalni oporavak. Njima se podupiru mjere korisne za okoliš i klimu koje će doprinijeti oporavku i otpornosti ruralnih područja.

Prijelazna pravila uključuju:
– kontinuitet postojećih pravila ZPP-a za izravna plaćanja i ruralni razvoj
– zadržavanje postojeće razine potpore najudaljenijim regijama (POSEI) i manjim egejskim otocima (SAI)
– produljenje izvanrednih mjera ruralnog razvoja donesenih u kontekstu krize uzrokovane koronavirusom. Državama članicama ostavit će se dodatnih šest mjeseci za podnošenje zahtjeva i izvršenje plaćanja, uz određene uvjete.

Više pročitajte na linku u prilogu:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_2236

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.