LAG Terra liburna je u suradnji s Općinom Viškovo, Zadrugom Agri Bio Cert i Udrugom Eko Liburnia organizirao tribinu o poljoprivredi i ruralnom razvoju u Viškovu s ciljem ispitivanja interesa stanovnika Općina Viškovo i Klana za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, posebice onom tradicionalnom i ekološkom.

Javna tribina o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Viτkovo, 04.06.14.

S obzirom na vrlo malen interes, prisutni su dobili tražene informacije o mogućnostima financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja i certificiranju i pokretanju ekološke proizvodnje, te su ustvari pružene individualne konzultacije, a nakon održavanja ovog događanja jedan je poljoprivrednik zatražio pomoć LAG-a i započeo s poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine Klana.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.