JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU:

Usluge izobrazbe u području menadžmenta po grupama kako slijedi:

Grupa 1: Managerska znanja i vještine I. i II. – interaktivne edukativne radionice

Grupa 2: Savjetodavne vještine – interaktivne edukativne radionice

Grupa 3: Poticanje poduzetništva i inicijativa zajednice – interaktivne edukativne radionice

Grupa 4: Osnove marketinga i online oglašavanja – webinar

Grupa 5. Razvoje mreža dionika i animacija – interaktivne edukativne radionice

Grupa 6: Terenska izobrazba iz područja formiranja timova i poticanje partnerskog rada

(Evidencijski broj nabave 2020-00001)

Javni poziv traje od 08.09.2020. do 18.09.2020 u 23:59

Tekst Javnog poziva

Tehnička sepcifikacija – Prilog I.

Ponudbeni list i prilozi II.-VI.

Troškovnik – Prilog VII.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.