Evidencijski broj poziva (URBROJ): 01-00008-000001

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

za nabavu programskog rješenja za pripremu, upravljanje, monitoring i evaluaciju provedbe razvojnih projekata u okviru decentraliziranog procesa dodjele sredstava iz Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH

Datum otvaranja Poziva: 04.04.2018.

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2018.

Javni poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.