LAG “Terra liburna” 16. travnja 2018. vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Izmjene se vrše u tekstu Natječaja, gdje se izmjenje rok za moguća pitanja i odgovore koji se mogu uputiti stručnoj službi LAG-a, koji je, nakon izmjena, pretposljednji dan prije završetka prijave projekata. Ovom izmjenom Natječaja, uveden je novi prilog natječajnoj dokumentaciji, Prilog IX. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka, kojom prijavitelj daje suglasnost da LAG koristi osobne podatke sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Sukladno tome, nastale su izmjene u Prilogu I. Natječajna dokumentacija, gdje je dodatno pojašnjenje korisnicima za novi prilog natječajne dokumentacije.

Izmjenjeni tekst Natječaja i izmjenjene priloge možete pogledati ovdje.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.