U Rijeci je u srijedu 27. srpnja, na poziv Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, održan sastanak inicijative za osnivanje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu za područje Liburnije i Grada Rijeke, kojem su se odazvali ribari i ribarske zadruge, jedinice lokalne samouprave, te predstavnici neprofitnih organizacija.

 

f026ec27eb66e033cb4290c5fc69bdcd_gallery_lw

Više od 22 milijuna eura Hrvatskoj stoji na raspolaganju iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za ostvarivanju ciljeva Zajedničke ribarstvene politike, a namijenjen je osnivanju Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu ili FLAG-ova (eng. Fishing Local Action Group). FLAG-ovi imaju veliku ulogu u razvoju EU ribarstva i njihovo osnivanje u Hrvatskoj jedan je od prioriteta EU, a isti su temeljni alat za “spuštanje” sredstava EFPR na lokalnu razinu sukladno potrebama zajednice, resursnoj osnovi i potencijalima za razvoj područja.

Hrvatska je kao jedan od prioriteta prepoznala upravo poticanje održivog razvoja ribarstvenih područja kroz promicanje socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva, stvaranje radnih mjesta i jačanje inovacija. Postizanje navedenih ciljeva provodit će se koristeći metodologiju Lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD – Community-led Local Development) i pristupom “odozdo prema gore” u okviru partnerstava sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora, čime se angažira lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe operacija iz tzv. lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR).

Inicijativu je pokrenula Lokalna akcijska grupa (LAG) “Terra liburna” u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, u cilju prenošenja znanja i informacija o CLLD metodologiji, te kandidiranja na natječaj za mjeru III.1 “Pripremna potpora” Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014-2020. kojim se može osigurati potpora u visini 700.000 kuna za izgradnju kapaciteta, osposobljavanja i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe LRSR, od čega će 150.000 kuna moći utrošiti na provedbu pilot-projekta koji doprinosi povećanju zaposlenosti i teritorijalne kohezije.

Zadatak FLAG-ova je da, po akreditaciji od strane Ministarstva poljoprivrede (Uprava za ribarstvo), raspisivati natječaje i dodjeljivati alocirana mu sredstva na lokalnoj razini za razvoj projekata koje sami članovi partnerstva ocijene bitnima tijekom izrade LRSR, poput projekata zaštite ribarske i pomorske baštine, uređenje iskrcajnih mjesta i luka, poticanje turističkih i gospodarskih aktivnosti vezanih za ribarstvo i pomorstvo, jačanje tržišta ili razvoj novih proizvoda. S ciljem diverzifikacije djelatnosti vezanih za ribarstvo i pomorstvo, ključno je umrežavanje i prijenos inovacija, pa će se nova organizacija odazvati pozivu na osnivanje transnacionalnog FLAG-a s prekomorskim susjedima iz talijanskih regija Emilia-Romagna i Lombardia.

LAG “Terra liburna” će biti potpora osnivanju FLAG-a, te će pristupiti animiranju potencijalnih korisnika na terenu i pružati tehničku potporu radu buduće udruge. Na sastanku su prisutni poduzetnici iskazali veliki interes, a svoju potporu osnivanju ove organizacije dale su i općine Mošćenička Draga i Lovran, Zadruga za etično financiranje, LEADER mreža Hrvatske, te FLAG “Tunera” osnovan na inicijativu LAG-a “Vinodol” za istočni dio županije.

20160727_101129

Kako bi korisnici određenog područja imali pravo na apliciranje za sredstva FLAG-a, vijeća jedinica lokalne samouprave moraju donijeti odluku o osnivanju organizacije, te se tek tada može pristupiti formalnoj registraciji pri nadležnim tijelima.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.