28 rujan Utorak
03 rujan Petak
Događanja

Radionica za LAG natječaj za TO 1.2.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” 03.09.2021.

3 rujna, 2021 @ 17:00 - 22:00
sala za sastanke turističke agencije „Katarina line“, Opatija, Vjekoslava Spinčića 13

Kontaktirajte nas tel: +385 95 384 4585 / lag.terraliburna@gmail.com

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a “Terra liburna” i ne odražava nužno stajalište Europske unije.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ana Fratar, Adresa: Vjekoslava Spinčića 13, HR – 51 410 Opatija, Telefon/GSM: 095 / 384 45 85 

E-pošta: financije.lag.terraliburna@gmail.com

LAG TERRA LIBURNA © 2022.