Konferencija ELARD-a (European LEADER association for Rural Development) održana 22-23 studenog 2016. u gradu Tartu u Estoniji na temu “RenewingLEADER/CLLDfor2020+;Celebrating 25yearsofLEADERinEurope!” (“Obnova LEADER/CLLD za 2020+ Proslava 25 godina LEADER-a u Europi”) iznjedrila je zajedničku deklaraciju tom prigodom.

Na konferenciji je prisutstvovalo 140 delagata iz 25 europskih zemalja koji predstavljaju oko 2000 Lokalnih akcijskih grupa, nacionalnih ruralnih mreža i Europske Komisije te su zajedno izradili LEADER/CLLD viziju do 2027.godine i 9 zaključaka.

deklaracija

Tekst Deklaracije na engleskom može se otvoriti na ovom linku.

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.