Istraženi dio Claustre u Studeni. Općina Klana ima ogroman potencijal u avanturističkom turizmu jer 90% njezine površine čine netaknute šume i brda. Sa kulturnom ponudom razgledavanja rimskih zidina dodatno se povećavaju mogućnosti.

U sklopu Interreg projekta Slovenija-Hrvatska 2014-2020 predstavnik LAG-a pohađao je terensku radionicu „Claustra + Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“ u Sloveniji od 9. do 12.4.2018 (Vrhnika, Hrušica, Lanišče, Velike Lašče…). Prije toga terenski seminar održao se 19.3., 4.4 i 5.4.2018. u Hrvatskoj (Pasjak, Kostrena, Jelenje, Studena i Prezid).

Studena – arheologinja Ana Golja iz PPMHP  objašnjava turističkim vodičima karakteristike rimskih zidina.

Riječ je o drugom međugraničnom projektu između hrvatskih i slovenskih partnera u vezi rimskih kasnoantičkih zidina u Sloveniji i Hrvatskoj.

Razlog odlaska zaposlenika LAG „Terra libruna“ je taj da su dva dijela rimskih zidina prisutni na području Općina Klana i Jelenje, a koje su ujedno i najslabije jedinice lokalne samouprave u sklopu LAG-a. Valorizacija te gospodarsko i turističko korištenje rimskih zidina u Jelenju i Klani bi uvelike utjecalo na unutarnju koheziju LAG područja.

Pasjak – domaći arheolog Ranko Starac iz PPMHP-a objašnjava arheološka istraživanja koje financira Općina Kostrena na gradini Solin.

Claustra Alpium Iuliarum (sa latinskog “zatvarači Julijskih alpi) kasnoantičke su rimske zidine koje su djelovale od sredine 3.stoljeća naše ere sve do početka 5.stoljeća kad su definitivno napuštene. Riječ je o najvećem kulturno-povijesnom monumentu na području Republika Hrvatske i Slovenije.

Prezid (Općina Čabar) – arheolog Josip Višnjić iz HRZ-a objašnjava slovenskim i hrvatskim turističkim vodičima kako zidine teku  po današnoj državnoj granici između Prezida i Babnog polja.

Hrušica, Občina Vrhnika – arheolog Jure Kušetič objašnjava prisutnima važnost najveće tvrđave na području Claustre kod današnje Hrušice, antički Ad Pirum.   

Rimska povijest i njeni arheološki materijalni ostaci su oduvijek pobuđivali pažnju ljudi pa tako i današnjih turista. Tko danas ide posjetiti Hadrijanov zid ili limes cara Antonina , rajnski i dunavski limes, uvidjet će da vlasti ulažu u organizaciju turističke ponude na tim zanimljivim arheološkim lokalitetima – granicama Rimske imperije.

Iako Claustra, tehnički gledano nije imala funkciju granice, već se nalazila unutar rimskog teritorija, sagrađena je sa svrhom da zaustavi barbarske provale jednom kad je na sjeveru dunavski limes probijen. I zato se nalaze na tako surovom teritoriju kojeg danas možemo cijeniti i zbog velike biološke raznolikosti.

Slovenija i Hrvatska imaju jedinstvenu šansu da istraže, prezentiraju ogroman arheološki park i na taj način otvore stotine radnih mjesta na inače turistički deficitarnim područjima s obzirom da se nalazi u zaleđu  glavnih gospodarskih i komunikacijskih tokova. Stvaranje turističke šetnice koja ide od Rijeke do Jelenja, Klane i Prezida pa na slovensku stranu od Vrhnike do Tolmina  kao i okupljanje ponude sa lokalnim proizvodima i smještajem itekako može unaprijediti život lokalnog stanovništva te ublažiti depopulaciju koja je u zamahu.

Autor: voditelj LAG-a “Terra liburna” i magistar arheologije Mario Zaccaria

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.