LAG Terra liburna je osnovan u cilju:

  • promicanja i unapređenja održivog ruralnog razvoja područja LAG-a
  • razvoja proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji
  • osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice
  • razvijanja sinergije i umrežavanja te planiranja ukupnog razvoja LAG područja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja
  • iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj
  • jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja
  • pripreme LAG područja za korištenje EU fondova
  • brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.