Ciljevi

LAG Terra liburna je osnovan u cilju:

  • promicanja i unapređenja održivog ruralnog razvoja područja LAG-a,

  • razvoja proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji,

  • osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,

  • razvijanja sinergije i umrežavanja te planiranja ukupnog razvoja LAG područja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,

  • iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj,

  • jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,

  • pripreme LAG područja za korištenje EU fondova,

  • brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

Leave a Reply