LAG “Terra liburna” mora, u okviru natječaja za podmjeru 19.1 “pripremna pomoć” mjere 19 LEADER Programa ruralnog razvoja RH, izraditi i odobriti Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a za razdoblje 2014-2020, najkasnije do 5. travnja 2016. Izrada LRS je povjerena Riječkoj razvojnoj agenciji PORIN d.o.o., a aktivnosti na izradi su započele po dobivanju Odluke o dodjeljivanju potpore za podmjeru 19.1 5. listopada 2015. g. LAG je, kako bi svoje članove upoznao s novom metodologijom izrade, mjerama Programa ruralnog razvoja koje LAG može uključiti u LRS, te općenito CLLD metodologijom (eng .Community-led Local Development – lokalni razvoj vođen zajednicom), organizirao prvu u nizu radionica u dva dijela:

      1. Sredstva EPFRR iz mjere 19 – Direktne mogućnosti financiranja vaših razvojnih projekata 

Prvi dio predavanja održala je Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica LEADER mreža Hrvatske koja je prisutnima objasnila što su LEADER i CLLD, opće razlike između IPARD-a i EPFRR-a, te mogućnosti koje ostvaruju LAG-ovi unutar mjere 19 “LEADER” i pripadajućih podmjera.

      1. RADIONICA: Metodologija izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014-2020

U drugom dijelu je gđa. Doris Sošić iz Riječke razvojne agencije PORIN d.o.o. prisutnima predstavila tijek izrade strategije i važnost uključivanja svih bitnih dionika kako bi u konačnici dobili provediv i kvalitetan strateški dokument.

 

Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“ obveznik je primjene navedene regulative te je dužna nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke uzima i koristi.