Upravni odbor LAG-a “Terra liburna”

NAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ZAMJENSKOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA

IMENOVANI PREDSTAVNIK

NAZIV INSTITUCIJE/ ORGANIZACIJE/ČLANA LAG-A IMENOVAN ZA ZAMJENSKOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA

IMENOVANI PREDSTAVNIK

Obrt Helicikultura * Anđela Cvjetković
Općina Viškovo * Robert Simčić
Općina Matulji Astra Gašparini Grad Kastav Krešimir Vidović
Udruga „Lovranski marun“ Ante Bistre Udruga Agro Opatija Josip Perišić
Udruga ljubitelja kamelija Iginio Scarpa Rajko Ukić Udruga Domoljub 1909 Marijana Kalčić Grlaš
Udruga za promicanje inkluzije, podružnica Kastav Zorina Pinoza Kukurin Udruga Žmergo Helena Traub
OPG Nada Gostović Nada Gostović Trgovački obrt D&L Dražen Načinović
OPG Iva Ćulumović Iva Ćulumović OPG Robert Kos Robert Kos
OPG Josip Kukurin Irena Barić OPG Jadranka Vučemilović Jadranka Vučemilović

 

*Predsjednik Upravnog odbora Anđela Cvjetković – imenovani predstavnik za obrt Helicikultura i dopredsjednik Upravnog odbora Robert Simčić – imenovani predstavnik za Općinu Viškovo, kao imenovane osobe za zastupanje LAG-a, zbog svoje funkcije ne mogu imati zamjenske članove.